Con kiến

Kiến ở trong nhà Là con kiến đất Kiến leo bộng mật Là con kiến hôi Kiến leo miệng nồi Là con kiến lửa

Con kiến 21-04-2021

Bốn ba bốn bảy

Con nghé nhà ta Bốn ba bốn bảy Nước chảy một chiều Một niêu nước mắm Một nắm củ hành Một giành củ tỏi Bán gỏi chợ Đông Ba đồng một cặp Ai gặp thì mua.

Bốn ba bốn bảy 21-04-2021

Bí đao, bí đỏ

Chồng lộng, chồng cà Bí đao, bí đỏ Mày ngồi đầu ngõ Mày nhặt lông may Mày cày ruộng ấu Mày giấu tay nào Mày giấu tay này...

Bí đao, bí đỏ 21-04-2021

Ao rộng, nước trong

Nu na nu nống Ao rộng nước trong Sao không rửa cẳng Cho trắng, cho xinh Để kinh để tởm Để gớm, để ghê Đi về làm chó Nu na nu nống...

Ao rộng, nước trong 21-04-2021

Vè lớp 12A3

Nghe vẻ nghe ve Nghe vè bài báo Kỉ niệm nhà giáo Chúng em xin làm Bài vè của lớp Mười hai a ba Các bạn lắng tai Nghe vè cùng nhé Nghe vẻ nghe ve

Vè lớp 12A3 09-11-2020

Vè thầy cô

Nghe vẻ nghe ve. Nghe vè trường lớp Ở trường ở lớp Học bao điều hay Các cô các thầy Mở mang trí óc Nhiều bạn lóc chóc Thầy cô bảo ban''

Vè thầy cô 09-11-2020

Vè trứng ngỗng

Nghe vẻ nghe ve Nghe vè vui vẻ Về tuổi học trò Hôm qua lò dò Đi tìm nguyên cớ Sao trò chẳng chịu Làm bài cô giao Tìm ra mới biết

Vè trứng ngỗng 09-11-2020

Vè lớp tôi

Lớp tôi mười hai C3 Gồm ba mươi lăm bạn Với ba mươi lăm tính Bắt đầu là Sơn Người to nhất lớp

Vè lớp tôi 09-11-2020

Đuổi con se sẻ

Con chim se sẻ Nó ăn gạo tẻ Nó hót líu lo Nó ăn hạt ngô

Đuổi con se sẻ 16-10-2020

Đi cầu đi quán

Đi cầu đi quán Đi bán lợn con Đi mua cái xoong Đem về đun nấu

Đi cầu đi quán 16-10-2020

Gọi nắng

Kìa con chim chích Nó đậu cành xoan Nó kêu ai ngoan Thì nghe lời nó

Gọi nắng 16-10-2020

Gọi mưa

Lạy trời mưa xuống Lấy nước tôi uống Lấy ruộng tôi cày Lấy đầy bát cơm Lấy rơm đun bếp Lấy nếp nấu xôi

Gọi mưa 16-10-2020

Làng chim

Hay chạy lon ton Là gà mái nở Cái mặt hay đỏ Là con gà mào Hay bơi dưới ao Mẹ con nhà vịt Hay la hay hét Là con bồ chao

Làng chim 22-09-2020

Thương con Ba Ba

Thương con ba ba Đội nhà đi trốn Gặp cơn nước cuốn Trôi tuột ra khơi Gặp lúc tối trời Đội nhà đi dạo.

Thương con Ba Ba 22-09-2020

Đồng Dao Về Củ

Ngồi chơi trên đất Là củ su hào Tập bơi dưới ao Đen sì củ ấu Không cần phải nấu Củ đậu mát lành

Đồng Dao Về Củ 22-09-2020

Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa

Bà còng đi chợ trời mưa Cái tôm cái tép đi đưa bà còng Đưa bà đến quãng đường đông Đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà

Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa 22-09-2020

Vè Các Loài Rau

Nghe vẻ nghe ve Nghe vè các rau Thứ ở hỗn hào Là rau ngành ngạnh Trong lòng không chánh Vốn thiệt rau lang Đất ruộng bò ngang Là rau muống biển Quan đòi thầy kiện

Vè Các Loài Rau 22-09-2020

Nghé bầu Nghé bạn

Nghé bầu nghé bạn Trâu cày ruộng cạn Mẹ cày ruộng sâu Lúa tốt bằng đầu

Nghé bầu Nghé bạn 22-09-2020