Mùa đông ấm áp

bài này nhạt lám ráng đọc cho hết nha ko tui là tui giận ó

Mùa đông ấm áp 04-10-2021