Truyện chú mèo con
Chiếc Thuyền Giấy Lang Thang

Áp dụng phương thức 'cắn hạt dưa', sau 1 năm, tư duy và tầm nhìn rộng mở hơn

Cáo và mèo

Đẻ trứng thì còn sống, không đẻ thì vào nồi: Giá trị thâm thúy học từ đàn gà mái

Xem thêm

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Sơn Tinh, Thủy Tinh

Vua trộm

Sự tích dưa hấu

Sự tích thành Lồi

Xem thêm


Ai - người hóa phép về trời, sau khi đánh đuổi tơi bời giặc Ân, vua gì đã bốn nghìn xuân, vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ?

Tôi mùa lạnh nhất trong năm, bạn cùng với bác nông dân thêm huyền, phong nha thay nặng đi thuyền, bỏ dấu, bỏ mũ, thêm phiền cân, đo?

Xem thêm

Xem thêm

Nu na nu nống

Thả đỉa ba ba

Con chim hay hót

Xem thêm


Nói khoác

TRÂU CHUI CŨNG LỌT..

Con nít ranh

Trước khi cưới & sau khi cưới !

Quà tặng của ông già Noel

Xem thêm

The farmer and the stork - Bác nông dân và con cò

The Ant and The Grasshopper // Kiến và Châu chấu

Xem thêm