Những nhạc sĩ thành Bremen

Allerleirauh hay là công chúa lốm đốm

Xena Và Bina

Cô gái hoa dẻ trắng

Sao mai và Họa mi

Con hãy đợi rồi sẽ biết

Cân voi to - đo giấy mỏng

Hai con ma chơi

Tiên hóa thành trâu

Cô gái và thiên thần

Câu chuyện giữa Mickey và Kangaroo

Sơn Tinh - Thủy Tinh