Con nghé nhà ta

Bốn ba bốn bảy

Nước chảy một chiều

Một niêu nước mắm

Một nắm củ hành

Một giành củ tỏi

Bán gỏi chợ Đông

Ba đồng một cặp

Ai gặp thì mua.