Câu đố về hoa:

Đỏ bừng khắp cả mình cây
Khi quả chín vỡ bông bay khắp vùng?