Con chim se sẻ
 
Nó ăn gạo tẻ
 
Nó hót líu lo
 
Nó ăn hạt ngô
 
Nó kêu lép nhép
 
Nó ăn gạo nếp
 
Nó vãi ra sân
 
Ơ láng giềng gần
 
Đuổi con se sẻ