Câu đố về thực vật:

Hoa gì đỏ chói
Năm nở một lần
Chẳng thi cũng đỗ
Được là Trạng nguyên
Là hoa gì?