Tiên hóa thành trâu

Sơn Tinh - Thủy Tinh

Sự tích dưa hấu

Truyện cổ tích Cây Khế

Thạch Sanh - Lý Thông

Sự tích bông hoa cúc