Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Bọn em hai đứa cùng tên
Đứa đựng sách vở, đứa trên mái đầu.
(Là những cái gì?)