Tướng quân “Thập đạo” nhà Đinh, cũng là vua của Tiền Lê, tên gì?

Về xem phong cảnh hữu tình, miền “vàng đen” sát bên bờ biển xanh?

Da cóc mà bọc trứng gà, bổ ra thơm phức cả nhà muốn ăn.

Nghĩ mình gút mắt nhiều bề, sử kinh chẳng thuộc, thơ đề cũng không?

Không cầu, dải yếm làm cầu, con thuyền quan họ, miếng trầu trao duyên?

Lá cùng hoa đỏ li ti, thoảng hương nhớ cuộc chia ly mưa ròng?

Khoanh khoanh bắt chước tai voi, ngọt ngào, ngầy ngậy, thơm hơi húng lìu?

Bánh chưng làm bằng gạo gì