Ngăn dòng nước lụt ven sông Có em thành tắt nắng hồng, tối đen Sắc thêm vào, các trẻ em Mỗi giờ học toán thường xuyên làm gì?