Câu đố về đồ vật:

Cái gì hai cánh không bay
Sáng chiều mở rộng đón người vào ra?