Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Xuôi dòng sông Hậu thân thương
Ninh Kiều bến đẹp, vấn vương khách về?