Câu đố về các loài động vật:

Con gì ba tiếng kêu vang
Kêu cho đến tết, dựng nêu ăn chè?