Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Xưa kia vọng gác tiền tiêu
Núi Non Nước cũ còn là tên chi?