Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Đến kỳ mừng lễ Tiên Vương
Ai dâng vật cúng: bánh chưng, bánh dày?