Câu đố con gì:

Con gì xấu xí góc nhà
Nghiến răng một tiếng thế là trời mưa?