Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Chum trắng đựng nước mắm vàng
Đến khi lỡ làng lại đập ra ăn.
(Là quả gì?)