Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng
Bắc cầu thiên lý cho nàng lên mây?

Đố là gì?