Câu đố về động vật:

Không phải chim lại biết bay
Không họ với ớt sao cay thế này
Là con gì?