Câu đố về động vật:

Hai tay như thể gọng kìm
Mình mặc áo giáp, nằm im trong bùn
Là con gì?