Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Xanh trời, xanh đất, xanh mây
Nơi nào là xứ tràm, chim, ong, rùa?