Câu đố về các loài động vật:

Con gì đi chợ đường xa
Mua mắm mua muối giỗ cha chú mèo?