Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Xa xa bờ biển Hà Tiên
Đảo gì giàu có thuộc miền Kiên Giang?