Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em lắm núi, nhiều voi
Voi giúp việc nhà, voi dự hội xuân?