Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quanh mình tua tủa những gai
Xanh thì xanh lét chẳng ai muốn dùng
Chín thì rực rỡ lửa hồng
Tấm lòng son sắt bạn cùng nước non.
(Là quả gì?)