Câu đố về đồ vật:

Vuông vuông một mảnh cỏn còn con
Thu cả non sông quả đất tròn
Đó phố, đầy làng, đường trăm ngả
Này sông, kia biển đảo mấy hòn?