Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Miệng tròn luôn để trên đầu
Áo bằng nhôm, sắt - Sơn màu đẹp tươi.
Nước sôi, lòng giữ đầy vơi
Mọi nhà ai cũng yêu "tôi" tận tình.
(Là cái gì?)