Câu đố về thực vật:

Cha già cởi áo ở trần
Con mặc nhiều áo nép gần bên cha
Là cây gì?