Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Đường lên xứ lạnh quanh quanh
Tên đèo, tên thác cũng là một tên?