Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Vua Trần từ giã cung đình
Lầu son, gác tía, ẩn tu nơi này?