Câu đố về các loài động vật:

Cá gì dáng vẻ nhu mì
Chừng khi tức giận, ê hề những kim?