Câu đố về vật dụng:

Người gì mặt khó đăm đăm
Bụng đựng đầy sách, tháng năm vơi đầy
Là cái gì?