Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Vua nào án giá sa bằng
Kéo theo oan nghiệt của vườn Lệ Chi?