Câu đố về các loài động vật:

Da trâu, đầu rắn, chân ngắn, cổ dài
Chẳng cần đào đất, vẫn cần đến mai?