Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Mình tròn da trắng phau phau
Khi ăn thịt cá, khi rau cũng ừ.
Riêng canh không thích bao giờ
Ăn xong tắm mát nằm chờ bữa sau.
(Là cái gì?)