Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Vua Hàm Nghi đã về đây
Phú Gia căn cứ, tỉnh nào hỡi em?