Câu đố về địa danh - câu đố về đền - chùa:

Cảnh quan Tam Đảo đẹp xinh
Về thăm Suối Bạc, anh linh chùa này?