Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào Lê Lợi dấy quân
Ức Trai dâng sách, muôn dân dựng cờ?