Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng quả cà, trong da ngoài nạc.
(Là cái gì?)