Câu đố về các nhạc cụ:

Cây gì mà chẳng trổ hoa
Đậu quả bầu già, cuống mỗi một dây
Du dương trầm bổng đắm say
Tay mà sờ đến, ngất ngây lòng người?
(Là đàn gì?)