Câu đố về địa danh - câu đố về núi - đảo - đèo:

Ai về thăm biển Đồ Sơn
Thăm quần đảo lớn chập chờn biển khơi?