Câu đố về thức ăn:

Một cái cũng gọi là to
Nửa cái cũng gọi là nhiều, là to?