Câu đố về hoa:

Hoa nhỏ, ngày ngủ lơ mơ.
Về đêm mới thức hương đưa diệu kỳ?