Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Vừa bằng ngón tay
Chật ba gian đầy, ra cả ngoài sân.
(Là cái gì?)