Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Nhà thì vốn ở bên sông
Mà đời lờ lững như không bến bờ
Người yêu cũng thật tình cờ
Thoắt đi, thoắt đến, thoắt chờ, thoắt mong?
(Là gì?)