Câu đố về thực vật, hoa quả:

Hoa gì chỉ nở ban đêm
Trắng trong như cánh hoa sen giữa đầm
Ông trồng trước cửa, bên sân
Ướp chè thơm đặc mỗi lần thu sang.
(Là hoa gì?)