Câu đố chữ gì:

Vốn là gốc của tài ba
Giúp đời giúp đạo nở hoa tình người
Nón rơi, đuôi trốn đi rồi
Lại về vui với khoảng trời mình yêu?