Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Nam, Tây, Trung, Bắc hợp thành
Châu nào bộ phận của vùng Á- Âu?