Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào cuối đất nước mình
Ba bề sóng vỗ mênh mông dạt dào?